Limte heltreplater: 3-sjiktsplater

3SJIKTOm produktet

Tresjiktsplater er en limt konstruksjon av massive helstavsplater. Som navnet tilsier består platene av tre sjikt, i lik tykkelse, der midtsjiktet med helstavlameller går på tvers av de to yttersjiktene – slik at platen er vesentlig mer stabil enn tilsvarende helstav eller fingerskjøtte plater. Dette gjør at platene kan brukes til f.eks. slette dører og skuffer uten ramtre rundt – samtidig som man beholder det dekorative utseende og de gode egenskapene i massive heltreplater. Tresjiktsplater er defor et høykvalitetsalternativ til blant annet overfinerte produkter, om man ønsker rene linjer og glatte flater i kombinasjon med et heltreutseende. Våre plater er nøysommelig produsert i Sverige av en produsent som virkelig verdsetter god trevare og kvalitet. Dette setter sitt klare preg på platene – de leverer med høy nøyaktighet på tørking, spesielt god sortering, liming og ikke minst forutsigbar kvalitet fra leveranse til leveranse. I tillegg har de stor presisjon på leveransene. Dette setter våre kunder stor pris på da platene er av stor verdi, og veldig ofte kjøpes inn fra ordre til ordre på spesialmål for å minimere kappsvinn og mellomlagring. En god produsent i bakkant er helt avgjørende når man leverer et eksklusivt høykvalitetsprodukt. Produsenten lagerfører råvarer til kjøkkentilpassede dimensjoner i eik, bjerk, ask, amerikansk or og valnøtt – alt i 21 mm tykkelse. Alle de tre sjiktene består av hele lameller i 7 mm tykkelse (ferdig platetykkelse 21 mm). Yttersjiktene er i høy A/B kvalitet, mens midtsjiktet kan ha noe yte og kvist, men produsent etterstreber etter beste evne en kvistfri sone rundt kantene på hele platen – slik at man kan maskinere/profilere/kappe ned platen uten å få noen overraskelser synlig i midtsjiktet/kanten.

Lagerhold

Vi lagerfører de lengste dimensjonene i eik og bjerk 21 mm – det vil si 2112 mm x 604 mm og 2410 mm x 604 mm, i tillegg har vi tatt inn kortere plater i de samme treslagene i 874 mm x 604 mm for å fange opp noen av de kortere lengdene. Dette er plater som dekker de fleste behovene, men vær oppmerksom på at kvadratmeterprisen stiger betraktelig med lengden på platen, så har man anledning til å bestille med leveringstid opp mot ca. en måned, så kan man spare mye på å spesialbestille plater som er bedre tilpasset målene på sluttproduktet.

Spesialbestilling

Siden produsenten ligger i Sverige og har en meget god løsning for å levere mindre partier på ordre, så har vi basert mye av salget vårt i tresjiktsplater på spesialbestillinger. Det vil si at kunden ser over listen over dimensjoner som produsent ligger inne med eller produserer opp, og tilpasser ordren ut i fra dette. Da vi har flere gode kunder på produktet får vi en forutsigbar leveringstid inn til vårt lager på ca. 2-5 uker avhengig av hvordan ordren faller inn mot leveransene. Før opplasting hos produsent kjøres platene gjennom pussingen en siste gang for den siste kontrollen,  før de pakkes ordrevis på paller og emballeres godt i plast.

Treslag som kan skaffes: eik, bjerk, ask, amerikansk or og valnøtt – alt i 21 mm tykkelse

Se eget bestillingskjema på tilgjenglige dimensjoner i de forskjellige treslagene – og ta kontakt med vår salgsavdeling for å få oppdaterte priser og leveringstid på din forespørsel.

Produsenten har også mulighet til å produsere opp enkelte ordrer på spesialmål, gitt at ordren er av tilfredsstillende størrelse og de har råvaretilgangen for å få ut ønskete dimensjoner. Ta derfor kontakt skulle det være prosjekter der andre formater er ønskelig.

Se eget skjema for dimensjoner på platene

Personvern og cookies