Kryssfinér: Furu, bjerk, poppel og gran

Om produktet

Kryssfinér er en krysslaminert plate bygd opp av tynne finérsjikt, limt med interiør- eller eksteriørlim, som gir platen en stabilitet og styrke som gjør at produktet benyttes i et utall av konstruksjoner. De industrielle platene består av skrellt finér i alle lag av forskjellig kvalitet, og yttersjiktene bestemmer hvilken kvalitetsbetegnelse platen får, mens limet, tykkelsen på i sjiktene og treslaget vil bestemme hvilke tekniske egenskaper og bruksområder platen har. I tynnere plater vil retningen på yttersjiktet, i tillegg til den dekorative effekten, ha innvirkning på hvilken vei platen egner seg best til å bøye. Selv om kryssfinér er et relativt stabilt og meget solid produkt, vil det alltid være krefter i platene siden bladfinéret i sjiktene beholder den opprinnelige fiberretningen og cellebindingene i veden, som i f.eks MDF og spon-plater opphøres så å si helt. Platene har forskjellige toleranser og egenskaper avhengig av treslag, og kommer alltid i et industriformat for videre bearbeiding når de leveres fra vårt lager. Vær også spesielt oppmerksom på at kvalitetsbetegnelsene er spesielt knyttet opp mot treslaget, og ikke uten videre lar seg sammenligne på tvers av produktene.

Lagerhold

Vi lagerfører disse platene i industriell kryssfinér – i tillegg til platene vi lagerfører i overfinért kryssfinér:

Bjerk:

Vi lagerfører alle tykkelser fra 4 mm opp til og med 30 mm i kvaliten BB/BB i formatet 2440 mm x 1220 mm (langsfinérte). Vi lagerfører også en del av platene i 1500 mm x 3000 mm (tverrfinérte) i tykkelser fra 4 mm og opp mot 21 mm. Platene er vann- og kokefast limt (WBP), og pusset og fine i overflaten – men BB/BB kvaliteten tillater en del spuns i platene på begge sider. Vi lagerfører også B/BB kvalitet i flere tykkelser mellom 4 mm og 21 mm i 2440 mm x 1220 mm – disse platene egner seg bedre til synlige flater da B-siden er av høyere kvalitet og har færre defekter i fineret. Ta kontakt med oss for å få informasjon om hvilke dimensjoner og kvaliteter vi lagerfører. Vi lagerfører også en god del plater som er interiørlimt i format 1525 mm x 1525 mm i forskjellige tykkelser og kvaliteter, ta kontakt for oppdatert beholdning.

Furu:

Vi lagerfører alle tykkelser fra 4 mm opp til 18 mm i 2440 mm x 1220 mm (langsfinérte) – vann og kokefast limt (WBP). Platene er pusset og fine i overflaten, men kvaliteten B/BB tilater noen enkelte spuns på pensiden og en del på baksiden. Husk også at dette er finér av skrellet utførelse, så mønsteret/tegningene i platen kan være spesielt kraftig.

Poppel:

Vi lagerfører fine poppelplater i tykkelse fra 4 mm opp til 25 mm i formatene 2440 mm x 1220 mm (langsfinérte) og 1530 mm x 3100 mm (tverrfinérte) i kvalitet B/BB – interiør limt. Disse egner seg veldig godt til maling, lette konstruksjoner og annet bruk. Platene har lav vekt, jevn og tett overflate og en tett toleranse – som gjør at de egner seg like godt til mindre finsnekkerjobber som til større produksjonslinjer.

Gran:

Vi lagerfører gran (eller blanding av furu/gran) i plater fra 9 mm opp til 18 mm i 2440 mm x 1220 mm. Disse platene er vann- og kokefast limt (WBP) – og kan være upusset i overflaten og tillater både sortkvist og åpne kvisthull i yttersjiktet. Disse platene egner seg utmerket til emballasjekasser, forskaling, midlertidige konstruksjoner eller annet bruk der krav til utseende ikke er like viktig.

Spesialbestilling

Våre leverandører kan ofte tilby andre kvaliteter og løsninger (formatkapping, overflatebehandling etc.) på etterspørsel, noe ligger de med på lager eller kan ta ut av annen produksjon – annet må produseres opp mot ordre – ta alltid kontakt med våre selgere for å få mer informasjon om hva som lar seg gjøre, og for å få ett ordentlig tilbud på etterspurt vare hvis det lar seg skaffe.

Se også Kryssfinér: Spesial.

Personvern og cookies