Produkter

PROJECT_KITCHEN_-_ANTIQUE_OAK

Våre produkter

Vi prøver etter beste evne å tilpasse vårt lager til etterspørselen i markedet. Derfor er vår lagerbeholdning aldri statisk, men i konstant endring ut i fra hvilke varer markedet etterspør. Vi har mange gode leverandører og et stort kontaktnett i tillegg til gode logistikkløsninger – slik at vi ofte kan levere varer utenom vårt lagersortiment med den samme presisjonen på kvalitet og som vi kan gjøre over lager til en avtalt leveringstid. Ta derfor alltid kontakt med våre selgere skulle det våre noe vi kan være med på å skaffe, slik at vi kan sammen finne den beste løsningen.

Våre hovedprodukter har vi valgt og dele opp i følgende undergrupper:

 

Personvern og cookies